Styrelsemöte 2015-06-04

Protokoll förts vid Steningeskolans föräldraförenings
styrelsemöte 20150604 i Steningeskolans matsal

Närvarande; Anders Darelius, Richard Fransson,
Johan Fernbrant, Ludvig Åhlin och Johanna Davidsson

 1. Mötet öppnas
  Ordförande, Anders förklarar styrelsemötet öppnat.
 2. Genomgång av förgående mötes protokoll
  Förra mötets protokoll läses upp.
 3. Ekonomi
  Richard redovisar, Steningeskolan dag drog in 14834kr. Det finns för tillfället 21747kr
  på kontot. Föreningen har en god ekonomi inför nästa års stora skolresa.
 4. Steningeskolans dag
  Detta år bjöd vi även in blivande f-klassens familjer. Kvällen bjöd som vanligt på många olika och roliga aktiviteter. Bland annat erbjöds det skön sång från barnkören, lamm-safari, tipspromenad, lotterier, choklad-hjul, ponnyridning, kasta ner burkar med liten boll, korvgrillning och mängder med fika. Kvällen drog in 14834 kr till föreningen.
 5. Kommande aktiviteter
  • Skolavslutningen; Skolans 1:or har full koll på avslutningsfikan och sommarpresenten till skolans personal.
  • Hajken; De blivande 3:ornas föräldrar, har haft ett möte tidigare samma dag. Under mötet bestämdes dag för årets hajk 29-30/8 och man delade upp ansvaret mellan sig. Inbjudan till hajken skickas ut till alla elever på skolan, plus blivande f-klass, i slutet av vecka 24.
 6. Övriga frågor
  • Med anledning att samtliga styrelsemedlemmar blev omvalda eller nyvalda, på två år, vid förra årets årsmöte, förde styrelsen en diskussion kring att det kan vara svårt att byta ut flera av posterna vid samma tillfälle. Därför lämna Johanna Davidsson sin post som sekreterare till förfoga vid nästa årsmöte.
  • Information angående ”Ny skola till Steninge”(Nu tillkommer Fredrik Johansson, Henrik Oretorp (C) och Camilla Heurén(Bun), till mötet).
   Henrik Oretorp och Camilla Heurén tog kontakt med oss och undrade hur föreningen ställde sig till de nya förslagen om en F-3 alternativ F-6 skola i Steninge, med tanke på den stora omorganisationen av Halmstads skolor. Fredrik Johansson från sub-gruppen tillsammans med styrelsen delgav sina tankar. Vi ställer oss positiva och kommer driva för att få igenom och igångsättning av bygget för en F-3 skola i Steninge. Det ligger redan budgeterade pengar för en F-5 skola, men med tanke på de olika ämnen som tillkommer i årskurs 6, kommer det antagligen medföra större kostnader och processen stannas upp, om man istället skulle förespråka en F-6 skola. Därför ställer vi oss positiva till att det tars beslut om att bygga en F-3 skola i Steninge, snarast. Styrelsen tog också ett beslut om att vi alla skulle hjälpas åt att sprida informationen till föreningens medlemmar samt bland samhällets övriga invånare(namnunderskrifter, gällande F-3 skola). Med tanke på att Steninge läggs fram som en Service ort(skola,äldreboende,affär) men att vissa politiker verkar vilja se Steninge som en ren sommarby, anser vi att det är viktigt att vi året runt boende höjer våra röster så att vi inte glöms bort. Under mötet bestämdes det också att Anders skulle kontakta Karin Ring, för att hon sedan skulle återuppta kontakten med samtliga partier och förklara våra tankar kring en F-3 skola.

7. Nästamöte
Nästa möte hålls den 13/8 kl.20.00 i matsalen på Steninge skolan.

8. Mötet avslutas
Anders förklarar mötet avslutat.

Styrelsemöte 15/4 2015

15 April var det Styrelsemöte för SeF.

Medverkande på mötet:
Anders Darelius
Ann-Sophie Cordes
Richard Fransson
Ludvig Åhlin
Johan Fernbrant
Johanna Davidsson

Det bestämdes att Steningeskolans dag ska hållas den 21/5 och ansvarig för att
kalla till möte är Richard.
Senare upptäcktes det att denna dag låg Kalvin Knatet så datumet flyttades till dagen innan den 20/5.

Med tanke på Barn och ungdomsnämndens (BUN) förslag på omorganisation av kommunens skolor, kom styrelsen överens om att Sef skulle lämna in en skrivelse. Ludde och Richard tar ansvar för detta brev.

Nästa möte den 4/6 klockan 20.00

Styrelsemöte 8/10-2014

8 oktober var det Styrelsemöte för SeF.

Medverkande på mötet:
Anders Darelius
Rickard
Johanna Davidson
Ludde
Johan Fernbrant

Det bestämdes att Höstaktiviteten blir Disco i Steningeskolans gymnastiksal den 7 november mellan klockn 18.00 och 20.00