Styrelsemöte 15/4 2015

15 April var det Styrelsemöte för SeF.

Medverkande på mötet:
Anders Darelius
Ann-Sophie Cordes
Richard Fransson
Ludvig Åhlin
Johan Fernbrant
Johanna Davidsson

Det bestämdes att Steningeskolans dag ska hållas den 21/5 och ansvarig för att
kalla till möte är Richard.
Senare upptäcktes det att denna dag låg Kalvin Knatet så datumet flyttades till dagen innan den 20/5.

Med tanke på Barn och ungdomsnämndens (BUN) förslag på omorganisation av kommunens skolor, kom styrelsen överens om att Sef skulle lämna in en skrivelse. Ludde och Richard tar ansvar för detta brev.

Nästa möte den 4/6 klockan 20.00