Medlemsinbetalning.

Nu är det dags att betala årsavgiften. Vi har massor av aktiviteter för barnen under året, höstdiscot är bara ett av många kostnadsfria arrangemang. Just nu håller vi dessutom på att köpa in leksaker och annat till barnen till ett värde av nära 3000 kronor. Ert medlemskap hjälper till att bidra till vår verksamhet!

Avgiften är 150 kr/familj och önskas inbetald senast 31 oktober.

Plusgiro
384461-0

OBS! Ange ert/era barns namn på inbetalningen

Informationsmöte ang. Skolan i Steninge

Hej föräldrar!

 Jag hoppas att ni har hört och förstått att skolan i Steninge hotas av nedläggning. Vi i föräldraföreningen har förhört oss med lokalpolitiker och nu handlar det alltså inte bara om ett nybygge blir av eller inte. Hela skolan kan stå på spel. Vi måste alla hjälpas åt så att Steninges barn även i framtiden kan gå i sin egen skola!

 Steningeskolans föräldraförening ordnar informationsmöte i Steningeskolans matsal onsdagen den 24/6 kl 19.30. Agendan för kvällen blir en kort nulägesbeskrivning och sedan diskuterar vi hur vi bäst mobiliserar oss för att påverka beslutsfattarna. Visa ditt engagemang genom att dyka upp! Föräldraföreningen bjuder på enklare fika.

 Sprid gärna detta vidare till andra berörda! Ju fler vi är desto mer kan vi påverka!

 Med vänlig hälsning,.
Föräldraföreningen