Informationsmöte ang. Skolan i Steninge

Hej föräldrar!

 Jag hoppas att ni har hört och förstått att skolan i Steninge hotas av nedläggning. Vi i föräldraföreningen har förhört oss med lokalpolitiker och nu handlar det alltså inte bara om ett nybygge blir av eller inte. Hela skolan kan stå på spel. Vi måste alla hjälpas åt så att Steninges barn även i framtiden kan gå i sin egen skola!

 Steningeskolans föräldraförening ordnar informationsmöte i Steningeskolans matsal onsdagen den 24/6 kl 19.30. Agendan för kvällen blir en kort nulägesbeskrivning och sedan diskuterar vi hur vi bäst mobiliserar oss för att påverka beslutsfattarna. Visa ditt engagemang genom att dyka upp! Föräldraföreningen bjuder på enklare fika.

 Sprid gärna detta vidare till andra berörda! Ju fler vi är desto mer kan vi påverka!

 Med vänlig hälsning,.
Föräldraföreningen

Namninsamling för en skola i Steninge även i framtiden.

Dra ditt strå till stacken så att ditt barn kan gå i skola i Steninge i framtiden!

Ett lätt men viktigt sätt att bidra är att ladda ner en lista här, samla ihop 25 namnunderskrifter (eller 50 eller 75 …) bland kollegor, släkt och vänner. Lämna sedan listan till någon i föräldraföreningen eller i mappen med namnlistor på någon av förskolorna senast 1/8. Namninsamlingen ska sedan användas för att övertyga politiker om att Steninge behöver en egen skola även i framtiden. Vid frågor kontakta anders.darelius@gmail.com

Tack för att du hjälper till att nå vårt gemensamma mål!

Med vänlig hälsning Steningeskolans föräldraförening genom Anders Darelius, ordf.

Ladda ner listan här: Namninsamlingslistor Steningeskolan

Styrelsemöte 2015-06-04

Protokoll förts vid Steningeskolans föräldraförenings
styrelsemöte 20150604 i Steningeskolans matsal

Närvarande; Anders Darelius, Richard Fransson,
Johan Fernbrant, Ludvig Åhlin och Johanna Davidsson

 1. Mötet öppnas
  Ordförande, Anders förklarar styrelsemötet öppnat.
 2. Genomgång av förgående mötes protokoll
  Förra mötets protokoll läses upp.
 3. Ekonomi
  Richard redovisar, Steningeskolan dag drog in 14834kr. Det finns för tillfället 21747kr
  på kontot. Föreningen har en god ekonomi inför nästa års stora skolresa.
 4. Steningeskolans dag
  Detta år bjöd vi även in blivande f-klassens familjer. Kvällen bjöd som vanligt på många olika och roliga aktiviteter. Bland annat erbjöds det skön sång från barnkören, lamm-safari, tipspromenad, lotterier, choklad-hjul, ponnyridning, kasta ner burkar med liten boll, korvgrillning och mängder med fika. Kvällen drog in 14834 kr till föreningen.
 5. Kommande aktiviteter
  • Skolavslutningen; Skolans 1:or har full koll på avslutningsfikan och sommarpresenten till skolans personal.
  • Hajken; De blivande 3:ornas föräldrar, har haft ett möte tidigare samma dag. Under mötet bestämdes dag för årets hajk 29-30/8 och man delade upp ansvaret mellan sig. Inbjudan till hajken skickas ut till alla elever på skolan, plus blivande f-klass, i slutet av vecka 24.
 6. Övriga frågor
  • Med anledning att samtliga styrelsemedlemmar blev omvalda eller nyvalda, på två år, vid förra årets årsmöte, förde styrelsen en diskussion kring att det kan vara svårt att byta ut flera av posterna vid samma tillfälle. Därför lämna Johanna Davidsson sin post som sekreterare till förfoga vid nästa årsmöte.
  • Information angående ”Ny skola till Steninge”(Nu tillkommer Fredrik Johansson, Henrik Oretorp (C) och Camilla Heurén(Bun), till mötet).
   Henrik Oretorp och Camilla Heurén tog kontakt med oss och undrade hur föreningen ställde sig till de nya förslagen om en F-3 alternativ F-6 skola i Steninge, med tanke på den stora omorganisationen av Halmstads skolor. Fredrik Johansson från sub-gruppen tillsammans med styrelsen delgav sina tankar. Vi ställer oss positiva och kommer driva för att få igenom och igångsättning av bygget för en F-3 skola i Steninge. Det ligger redan budgeterade pengar för en F-5 skola, men med tanke på de olika ämnen som tillkommer i årskurs 6, kommer det antagligen medföra större kostnader och processen stannas upp, om man istället skulle förespråka en F-6 skola. Därför ställer vi oss positiva till att det tars beslut om att bygga en F-3 skola i Steninge, snarast. Styrelsen tog också ett beslut om att vi alla skulle hjälpas åt att sprida informationen till föreningens medlemmar samt bland samhällets övriga invånare(namnunderskrifter, gällande F-3 skola). Med tanke på att Steninge läggs fram som en Service ort(skola,äldreboende,affär) men att vissa politiker verkar vilja se Steninge som en ren sommarby, anser vi att det är viktigt att vi året runt boende höjer våra röster så att vi inte glöms bort. Under mötet bestämdes det också att Anders skulle kontakta Karin Ring, för att hon sedan skulle återuppta kontakten med samtliga partier och förklara våra tankar kring en F-3 skola.

7. Nästamöte
Nästa möte hålls den 13/8 kl.20.00 i matsalen på Steninge skolan.

8. Mötet avslutas
Anders förklarar mötet avslutat.