Namninsamling för en skola i Steninge även i framtiden.

Dra ditt strå till stacken så att ditt barn kan gå i skola i Steninge i framtiden!

Ett lätt men viktigt sätt att bidra är att ladda ner en lista här, samla ihop 25 namnunderskrifter (eller 50 eller 75 …) bland kollegor, släkt och vänner. Lämna sedan listan till någon i föräldraföreningen eller i mappen med namnlistor på någon av förskolorna senast 1/8. Namninsamlingen ska sedan användas för att övertyga politiker om att Steninge behöver en egen skola även i framtiden. Vid frågor kontakta anders.darelius@gmail.com

Tack för att du hjälper till att nå vårt gemensamma mål!

Med vänlig hälsning Steningeskolans föräldraförening genom Anders Darelius, ordf.

Ladda ner listan här: Namninsamlingslistor Steningeskolan